Het sterrenbeeld Varken heeft de eigenschappen: tolerant, begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, maar ook driftig, kleinzielig, lui.

Relatie gaat goed samen met: Haan, Geit

Relatie gaat minder samen met: Varken, Konijn, Paard, Os, Rat, Tijger, Hond, Draak

Relatie gaat niet goed samen met: Slang, Aap